Vissza

Interaktív köztér Budapest
// “Fiam, olyan a szobád, mint a Teleki tér…”
komplex művészeti tartalom

köztéri design | 2013
“Fiam, olyan a szobád, mint a Teleki tér…” Egy bebútorozott nappalira emlékeztető tér koncepcióját tervezte meg az S39 Hybrid Design a budapesti Teleki tér rehabilitációjára kiírt pályázatra. Az önkormányzat olyan egy tér és ehhez kapcsolódó emlékhely létrehozását képzelte el, mely bemutatja a tér történetét és Teleki László személyiségét.


Az S39 Hybrid Design egy barátságos, játékos, felfedezésre ösztönző térélmény létrehozását fogalmazta meg. A térburkolat rendszerébe illeszkedő művészeti felület gazdag, enyhén plasztikus grafikával rendelkezik: szőnyegszerűen szövi át az emlékhely teljes területét, feldolgozva a térhez kapcsolódó személyes történeteket. Erre a felületre épülnek rá a síkból kiemelkedő térelemek, a tér különböző korszakaiból vett hétköznapi tárgyak sziluettjének felnagyított másai. A tárgyak mindegyikéhez sajátos, az emberi jelenlét által aktivizálható funkció (fényjelenség, hang) kapcsolódik. Ezen interakciók és a grafikai tartalom felfedezése során szerezhető meg a több érzékszervre (látás, hallás, tapintás) ható információ.

Specifikációk
Építészeti környezetbe integrált designtartalmak
Interaktív térelemek
A közösséget aktivizáló designelemek
Különböző generációk egyidejű megszólítása

Koncepcióterv: S39 Hybrid Design, Baróthy Anna / tervező: Bozsó Melinda, Árpás Renátó / építész hallgató: Krauth Veronika, Krompáczki Péter, Lajkó Nóra / festőművész hallgató: Orosz Richárd

Hang interakció konzultáció: Fogarasi Hunor

  
© 2014 All rights reserved.
Adatvédelmi tájékoztató